Cookie & privacy policy

Privacy statement

Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze producten en diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat en voor welke doeleinden ze worden gebruikt kan je hieronder lezen in ons privacy beleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

 

1.Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

 

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten die gebruik maken van de diensten en producten van Grandeco Wallfashion Group Belgium n.v. gevestigd te Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt, België  en al haar dochterondernemingen (hierna Grandeco). Dit privacy beleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren en de website(s) die door ons beheerd worden.

 

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken.

 

2.Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

 

Grandeco is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

3.Welke gegevens verwerken we?

 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en

 • die je ons zelf geeft,
 • die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten,
 • die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten en
 • die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

 

Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming;
 • in uitvoering van een contract
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • in geval Grandeco een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

 

Grandeco zal uw persoonsgegevens verwerken om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde producten of diensten te kunnen verstrekken. Grandeco mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

 

Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u Grandeco toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze producten en diensten.

 

De persoonsdata worden door Grandeco of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop Grandeco beroep doet.

 

4.Hoe beveiligen wij je gegevens?

 

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies. 

 

5.Confidentialiteit

 

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

 

Grandeco garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

 

6.Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Grandeco;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Grandeco of de betrokken derde;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

 

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

 

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

7.Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 

De klant kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

 

Bovendien heeft de klant het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

 

De klant kan hiervoor steeds mailen naar privacy@grandecogroup.com

 

8.Blijf op de hoogte van aanpassingen

 

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,… Grandeco behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar klanten hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen.

 

 

1. Algemeen

1.1. Deze cookieverklaring ("Cookieverklaring") is van toepassing op de websites ("Website"), die worden uitgebaat door Grandeco WallFashion Group Belgium n.v., met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt (België), Wakkensesteenweg 49 (hierna genoemd "Grandeco", "wij" of "ons").

1.2. De Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van de Website. Bovenaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

1.3. Het gebruik van cookies door Grandeco kadert binnen het algemene beleid van Grandeco met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover, en een overzicht van uw rechten in dit verband, vindt u in onze “Privacyverklaring”.

1.4. De voorwaarden waaraan uw gebruik van de Website is onderworpen, vindt u in onze Gebruiksvoorwaarden.

2. Wat zijn cookies?

2.1. "Cookies" zijn kleine bestandjes die op je toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere blijven op je toestel staan zolang je ze niet zelf wist.

2.2. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

3. Welke soorten cookies bestaan er en welke soorten cookies gebruikt de website van Grandeco?

De Website van Grandeco gebruikt verschillende soorten cookies. Hieronder vindt u de onderverdeling in types van cookies die op heden worden gebruikt samen met een gedetailleerde lijst van de aangewende cookies.

Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn verplicht om de website correct te laten functioneren. Zonder deze cookies zijn bijvoorbeeld bepaalde diensten niet bruikbaar.

Functionele cookies (type 2)
Deze cookies verbeteren het comfort en de werking van websites en maken het mogelijk verschillende functies ter beschikking te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld taalinstellingen worden opgeslagen in functionele cookies.

Performancecookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u een website gebruikt. Performancecookies helpen ons bijvoorbeeld om de meest bezochte gebieden van ons internetaanbod te identificeren. Zo kunnen wij de inhoud van onze websites beter afstemmen op uw behoeften en ons aanbod voor u verbeteren. Met deze cookies verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden door derden, bv. sociale netwerken, achtergelaten. Ze worden in de eerste plaats gebruikt om content van social media zoals social plug-ins op onze pagina te integreren. Meer informatie over hoe wij social plug-ins gebruiken, vindt u onder ‘Social plug-ins’ in de privacyverklaring.

 

Gedetailleerde cookie-informatie

 

Onze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics gebruikt cookies. Het gaat hierbij om cookies van Google zelf (Google Analytics cookies) en zogenaamde dubbelklikcookies (Double Click cookies). De informatie die door die cookies wordt verzameld via uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google Inc. en daar opgeslagen. Google gebruikt die informatie om uw gebruik van de website voor ons te beoordelen, om verslagen op te stellen van de websiteactiviteiten en om diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet, in het bijzonder functies voor Display-reclame en remarketing. We gebruiken hiervoor de advertentiefuncties van Google Analytics. Deze advertentiefuncties vormen een verzameling functies waarvoor de advertentiecookies van Google worden gebruikt. In het specifiek gaat dit over remarketing met Google Analytics, rapportage voor Google Display Netwerk-vertoningen, integraties van het DoubleClick platform en rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics. Meer informatie over deze advertentiefuncties vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=nl.

Google mag de verkregen informatie ook aan derden overdragen. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat Google de informatie van de over u verzamelde gegevens gebruikt zoals hierboven beschreven. U kunt het installeren van cookies door Google Analytics via een bepaalde instelling van uw browser voorkomen.

Meer informatie en instructies over het downloaden en installeren van deze desactiverings add-on kunt u hier vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

4. Beheer van cookies

4.1. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. 

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website https://www.youronlinechoices.com/

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

4.2. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

Google Chrome

Open uw browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan u de cookieinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

Internet Explorer

Open uw browser. Klik op Gereedschap/Extra en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. U kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

Mozilla Firefox

Open uw browser. Klik op de menukop en kies Opties. Daarna selecteert u Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vinkt u Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haalt u dit vinkje weg. Firefox biedt u ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan u ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan u een of meerdere cookies verwijderen.

Safari

Open uw browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klikt u op Privacy. U hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via 'Verwijder alle websitegegevens' kan u ook cookies verwijderen.

Opera

Open uw browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stelt u de cookiesinstellingen in. U beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te beslissen over elke cookies die naar je computer wordt gezonden. U doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er een dialoogvenster.

5. Wijzigingen

5.1. Grandeco behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.